459

การจับทีมครั้งสุดท้าย

แขกรับเชิญ : Gummy, Nucksal, Code Kunst, Soran, Apink กัมมี, นอกซัล, โค้ดคุนส์

เรื่องย่อ : ทีมชั่วคราวของเหล่าศิลปินและสมาชิกจะต้องทำการสรุปให้เสร็จสมบูรณ์ และแต่ละทีมก็ได้แข่งขันผ่านเกมโหด ๆ ต่าง ๆ มากมาย เพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการเปลี่ยนสมาชิกทีมในปัจจุบัน หรือคงอยู่อย่างเดิม ทุกสายตาจับจ้องไปที่กวางซู แต่เขานั้นไม่มีเจตนาที่จะไปจากทีมของกัมมี หลังจากที่แต่ละทีมได้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว พวกเขาก็ได้ไปเจอกันที่สตูดิโอของเหล่าศิลปิน และเริ่มต้นการแสดงร่วมของพวกเขากัน